Skip to main content

Privacy Policy (UE)

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zmienione 9 maj 2023 i dotyczy obywateli oraz legalnych stałych rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, co robimy z danymi, które uzyskujemy o tobie za pośrednictwem https://viesaholiday.com/pl/. Zalecamy uważne przeczytanie tego oświadczenia. Przetwarzając dane, przestrzegamy przepisów dotyczących prywatności. Oznacza to między innymi, że:

 • jasno określamy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe. Robimy to za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności;
 • dążymy do ograniczenia gromadzenia przez nas danych osobowych tylko do tych danych, które są niezbędne do uzasadnionych celów;
 • w pierwszej kolejności prosimy o wyraźną zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w przypadkach wymagających twojej zgody;
 • podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić twoje dane osobowe, a także wymagamy tego od stron, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu;
 • szanujemy twoje prawo dostępu do twoich danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania na twoje żądanie.

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz dokładnie wiedzieć, jakie dane na twój temat przechowujemy, skontaktuj się z nami.

1. Cel, dane i okres przechowywania

Możemy zbierać lub otrzymywać dane osobowe w wielu celach związanych z naszą działalnością biznesową, które mogą obejmować: (kliknij, aby rozwinąć)

2. Udostępnianie innym stronom

We only share this data with processors and with other third parties for which consent must be obtained.

Nazwa Google
Kraj: Irlanda, Unione Europea
Cele: Analisi
Dane:  Nazwa Brevo (ex Sendinblue)
Kraj: Francia
Cele: Newsletter
Dane:  Nazwa Hotjar
Kraj: Malta
Cele: Analisi Statistiche
Dane:  Nazwa Meta
Kraj: 
Cele: Analisi e Retargeting
Dane: 

3. Pliki cookies

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, zapoznaj się z naszą Cookie Policy

4. Praktyki ujawniania informacji

We disclose personal information if we are required by law or by a court order, in response to a law enforcement agency, to the extent permitted under other provisions of law, to provide information, or for an investigation on a matter related to public safety.

Jeżeli nasza strona internetowa lub organizacja zostanie przejęta, sprzedana lub zaangażowana w fuzję lub przejęcie, Twoje dane mogą zostać ujawnione naszym doradcom i potencjalnym nabywcom oraz zostaną przekazane nowym właścicielom.

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych.

Google nie może wykorzystywać danych do żadnych innych usług Google.

Włączanie pełnych adresów IP jest przez nas blokowane.

5. Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby ograniczyć nadużycia i nieuprawniony dostęp do danych osobowych. Gwarantuje to, że tylko niezbędne osoby mają dostęp do twoich danych, dostęp do danych jest chroniony, a nasze środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane.

6. Witryny podmiotów zewnętrznych

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich połączonych linkami na naszej stronie internetowej. Nie możemy zagwarantować, że te strony trzecie przetwarzają twoje dane osobowe w sposób niezawodny lub bezpieczny. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn przed rozpoczęciem korzystania z nich.

7. Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zaleca się regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby być świadomym wszelkich zmian. Ponadto będziemy Cię aktywnie informować, gdy tylko będzie to możliwe.

8. Dostęp i modyfikowanie danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe posiadamy na twój temat, skontaktuj się z nami. Możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji. Przysługują Ci następujące prawa:

 • Masz prawo wiedzieć, dlaczego potrzebne są twoje dane osobowe, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.
 • Prawo dostępu: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są nam znane.
 • Prawo do sprostowania: masz prawo do uzupełniania, poprawiania, usuwania lub blokowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie twoich danych, przysługuje ci prawo do cofnięcia tej zgody i usunięcia twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo zażądać wszystkich swoich danych osobowych od administratora i przenieść je w całości do innego administratora.
 • Prawo do sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych. Przestrzegamy tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.

Upewnij się, że zawsze jasno określasz, kim jesteś, abyśmy mieli pewność, że nie modyfikujemy ani nie usuwamy żadnych danych niewłaściwej osoby.

9. Złożyć skargę

Jeżeli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki obsługujemy przetwarzanie twoich danych osobowych (skarga dotycząca), przysługuje ci prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

10. Inspektor ochrony danych

Our Data Protection Officer has been registered with the data protection authority in an EU Member State. If you have any questions or requests with respect to this privacy statement or for the Data Protection Officer, you may contact Alejandro Jacquet, via or amministrazione@italcolven.com lub przez telefon +39 0574 870 516

11. Dane kontaktowe

Italcolven srl
Via G. Rossini 50 - 59013 Montemurl (PO), Italy.
Włochy
Witryna: https://viesaholiday.com/pl/
Email: moc.nevloclati@enoizartsinimma
Numer telefonu: +39 0574 870 516

Aneks

WPML

WPML utilizza i cookie per identificare la lingua del visitatore corrente, quella dell'ultima visita e quella degli utenti che hanno effettuato l'accesso. Quando si utilizza il plugin, WPML condividerà i dati relativi al sito tramite il programma di installazione. Non verrà condiviso nessun dato personale dell'utente.

WPML Translation Management

WPML Translation Management invierà l'indirizzo e-mail e il nome di ciascun responsabile e traduttore assegnato, nonché gli stessi contenuti all'editor di traduzione avanzato e ai servizi di traduzione utilizzati.

WPML String Translation

WPML String Translation invierà tutte le stringhe all'editor di traduzione avanzato di WPML e ai servizi di traduzione utilizzati.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Questo sito web utilizza la Privacy Suite per WordPress di Complianz per raccogliere record di consenso. Per questa funzionalità il tuo indirizzo IP è reso anonimo e memorizzato nel nostro database. Per ulteriori informazioni, vedere la Dichiarazione sulla Privacy di Complianz.

Popup Maker

Ciao,

This information serves as a guide on what sections need to be modified due to usage of Popup Maker and its extensions.

You should include the information below in the correct sections of you privacy policy.

Disclaimer: This information is only for guidance and not to be considered as legal advice.

Nota: Some of the information below is dynamically generated, such as cookies. If you add or change popups you will see those additions or changes below and will need to update your policy accordingly.

Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo

Moduli di iscrizione

Popup Maker subscription forms are not enabled by default.

If you have used them in your popups to collect email subscribers, use this subsection to note what personal data is captured when someone submits a subscription form, and how long you keep it.

For example, you may note that you keep form submissions for ongoing marketing purposes.

Testo suggerito: Se invii un modulo di iscrizione sul nostro sito, accetti che noi salviamo il tuo nome, l'indirizzo email e altre informazioni pertinenti. These subscriptions are used to notify you about related content, discounts & other special offers. You can opt our or unsubscribe at any time in the future by clicking link in the bottom of any email.

Cookie

Popup Maker utilizza i cookie per la maggior parte dei popup. La funzione principale è quella di non annoiare i tuoi utenti con lo stesso popup ripetutamente.

Ciò può comportare il salvataggio dei cookie per un lungo periodo di tempo. Si tratta di cookie non di tracciamento utilizzati solo dai nostri popup.

Below is a list of all cookies currently registered within your popup settings. These are here for you to disclose if you are so required.

Nome del cookie Utilizzo Ora pum-723 Cookie used to prevent popup from displaying repeatedly. 1 week
Testo suggerito: Utilizziamo cookie anonimi per impedire agli utenti di vedere ripetutamente lo stesso popup nel tentativo di rendere l'esperienza dei nostri utenti più piacevole pur continuando a inviare messaggi sensibili al tempo.

Analitica

Popup Maker tiene traccia in modo anonimo delle visualizzazioni e delle conversioni dei popup.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati

Subscriber information is retained in the local database indefinitely for analytic tracking purposes and for future export. Data will be exported or removed upon users request via the existing Exporter or Eraser. If syncing data to a 3rd party service (for example Mailchimp), data is retained there until unsubscribed or deleted.

Dove inviamo i tuoi dati

Popup Maker non invia alcuna informazione dell'utente al di fuori del tuo sito per impostazione predefinita. If you have extended our subscription forms to send data to a 3rd party service such as Mailchimp, user info may be passed to these external services. These services may be located abroad.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Questo sito web utilizza la Privacy Suite per WordPress di Complianz per raccogliere record di consenso. Per questa funzionalità il tuo indirizzo IP è reso anonimo e memorizzato nel nostro database. Per ulteriori informazioni, vedere la Dichiarazione sulla Privacy di Complianz.

WPML String Translation

WPML String Translation invierà tutte le stringhe all'editor di traduzione avanzato di WPML e ai servizi di traduzione utilizzati.

WPML Translation Management

WPML Translation Management invierà l'indirizzo e-mail e il nome di ciascun responsabile e traduttore assegnato, nonché gli stessi contenuti all'editor di traduzione avanzato e ai servizi di traduzione utilizzati.

WPML

WPML utilizza i cookie per identificare la lingua del visitatore corrente, quella dell'ultima visita e quella degli utenti che hanno effettuato l'accesso. Quando si utilizza il plugin, WPML condividerà i dati relativi al sito tramite il programma di installazione. Non verrà condiviso nessun dato personale dell'utente.

Ultimate Member

What personal data we collect and why we collect it

Forms

Ultimate Member provides you with forms for user registration, login and profiles. Via these forms you are collecting personal data from your users. You should include in your privacy policy what personal data is captured when someone submits/fills in one of the forms, why you collect it and what you do with this data and how long you keep it.

How long we retain your data

Registered user information is retained in your website’s database indefinitely. Data can be exported or removed upon users request via the existing WordPress data exporter or eraser. If syncing data to a 3rd party service (e.g Mailchimp via our MailChimp extension), data is retained there until unsubscribed or deleted.

Where we send your data

Ultimate Member does not send any user data outside of your site by default. If you have extended the functionality of the plugin (e.g sending registered user data to MailChimp via our MailChimp extension, this user info may be passed to these external services. These services may be located abroad and outwith the EU.

Popup Maker

Ciao,

This information serves as a guide on what sections need to be modified due to usage of Popup Maker and its extensions.

You should include the information below in the correct sections of you privacy policy.

Disclaimer: This information is only for guidance and not to be considered as legal advice.

Nota: Some of the information below is dynamically generated, such as cookies. If you add or change popups you will see those additions or changes below and will need to update your policy accordingly.

Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo

Moduli di iscrizione

Popup Maker subscription forms are not enabled by default.

If you have used them in your popups to collect email subscribers, use this subsection to note what personal data is captured when someone submits a subscription form, and how long you keep it.

For example, you may note that you keep form submissions for ongoing marketing purposes.

Testo suggerito: Se invii un modulo di iscrizione sul nostro sito, accetti che noi salviamo il tuo nome, l'indirizzo email e altre informazioni pertinenti. These subscriptions are used to notify you about related content, discounts & other special offers. You can opt our or unsubscribe at any time in the future by clicking link in the bottom of any email.

Cookie

Popup Maker utilizza i cookie per la maggior parte dei popup. La funzione principale è quella di non annoiare i tuoi utenti con lo stesso popup ripetutamente.

Ciò può comportare il salvataggio dei cookie per un lungo periodo di tempo. Si tratta di cookie non di tracciamento utilizzati solo dai nostri popup.

Below is a list of all cookies currently registered within your popup settings. These are here for you to disclose if you are so required.

Nome del cookie Utilizzo Ora pum-723 Cookie used to prevent popup from displaying repeatedly. 1 week
Testo suggerito: Utilizziamo cookie anonimi per impedire agli utenti di vedere ripetutamente lo stesso popup nel tentativo di rendere l'esperienza dei nostri utenti più piacevole pur continuando a inviare messaggi sensibili al tempo.

Analitica

Popup Maker tiene traccia in modo anonimo delle visualizzazioni e delle conversioni dei popup.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati

Subscriber information is retained in the local database indefinitely for analytic tracking purposes and for future export. Data will be exported or removed upon users request via the existing Exporter or Eraser. If syncing data to a 3rd party service (for example Mailchimp), data is retained there until unsubscribed or deleted.

Dove inviamo i tuoi dati

Popup Maker non invia alcuna informazione dell'utente al di fuori del tuo sito per impostazione predefinita. If you have extended our subscription forms to send data to a 3rd party service such as Mailchimp, user info may be passed to these external services. These services may be located abroad.