Skip to main content

Privacy Policy (UE)

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 9 mei 2023 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://viesaholiday.com/nl/ over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Delen met andere partijen

We delen deze gegevens enkel met Verwerkers en andere Derden, waarvoor toestemming benodigd is.

Naam: Google
Land: Irlanda, Unione Europea
Doel: Analisi
Gegevens:  Naam: Brevo (ex Sendinblue)
Land: Francia
Doel: Newsletter
Gegevens:  Naam: Hotjar
Land: Malta
Doel: Analisi Statistiche
Gegevens:  Naam: Meta
Land: 
Doel: Analisi e Retargeting
Gegevens: 

3. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

4. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

5. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

8. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is geregistreerd bij de gegevensbeschermingsautoriteit in een EU-lidstaat. Als u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of voor de functionaris voor gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met Alejandro Jacquet via of amministrazione@italcolven.com of telefonisch op +39 0574 870 516.

11. Contactinformatie

Italcolven srl
Via G. Rossini 50 - 59013 Montemurl (PO), Italy.
Italië
Website: https://viesaholiday.com/nl/
E-mail: moc.nevloclati@enoizartsinimma
Telefoonnummer: +39 0574 870 516

Bijlage

WPML

WPML utilizza i cookie per identificare la lingua del visitatore corrente, quella dell'ultima visita e quella degli utenti che hanno effettuato l'accesso. Quando si utilizza il plugin, WPML condividerà i dati relativi al sito tramite il programma di installazione. Non verrà condiviso nessun dato personale dell'utente.

WPML Translation Management

WPML Translation Management invierà l'indirizzo e-mail e il nome di ciascun responsabile e traduttore assegnato, nonché gli stessi contenuti all'editor di traduzione avanzato e ai servizi di traduzione utilizzati.

WPML String Translation

WPML String Translation invierà tutte le stringhe all'editor di traduzione avanzato di WPML e ai servizi di traduzione utilizzati.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Questo sito web utilizza la Privacy Suite per WordPress di Complianz per raccogliere record di consenso. Per questa funzionalità il tuo indirizzo IP è reso anonimo e memorizzato nel nostro database. Per ulteriori informazioni, vedere la Dichiarazione sulla Privacy di Complianz.

Popup Maker

Ciao,

This information serves as a guide on what sections need to be modified due to usage of Popup Maker and its extensions.

You should include the information below in the correct sections of you privacy policy.

Disclaimer: This information is only for guidance and not to be considered as legal advice.

Nota: Some of the information below is dynamically generated, such as cookies. If you add or change popups you will see those additions or changes below and will need to update your policy accordingly.

Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo

Moduli di iscrizione

Popup Maker subscription forms are not enabled by default.

If you have used them in your popups to collect email subscribers, use this subsection to note what personal data is captured when someone submits a subscription form, and how long you keep it.

For example, you may note that you keep form submissions for ongoing marketing purposes.

Testo suggerito: Se invii un modulo di iscrizione sul nostro sito, accetti che noi salviamo il tuo nome, l'indirizzo email e altre informazioni pertinenti. These subscriptions are used to notify you about related content, discounts & other special offers. You can opt our or unsubscribe at any time in the future by clicking link in the bottom of any email.

Cookie

Popup Maker utilizza i cookie per la maggior parte dei popup. La funzione principale è quella di non annoiare i tuoi utenti con lo stesso popup ripetutamente.

Ciò può comportare il salvataggio dei cookie per un lungo periodo di tempo. Si tratta di cookie non di tracciamento utilizzati solo dai nostri popup.

Below is a list of all cookies currently registered within your popup settings. These are here for you to disclose if you are so required.

Nome del cookie Utilizzo Ora pum-723 Cookie used to prevent popup from displaying repeatedly. 1 week
Testo suggerito: Utilizziamo cookie anonimi per impedire agli utenti di vedere ripetutamente lo stesso popup nel tentativo di rendere l'esperienza dei nostri utenti più piacevole pur continuando a inviare messaggi sensibili al tempo.

Analitica

Popup Maker tiene traccia in modo anonimo delle visualizzazioni e delle conversioni dei popup.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati

Subscriber information is retained in the local database indefinitely for analytic tracking purposes and for future export. Data will be exported or removed upon users request via the existing Exporter or Eraser. If syncing data to a 3rd party service (for example Mailchimp), data is retained there until unsubscribed or deleted.

Dove inviamo i tuoi dati

Popup Maker non invia alcuna informazione dell'utente al di fuori del tuo sito per impostazione predefinita. If you have extended our subscription forms to send data to a 3rd party service such as Mailchimp, user info may be passed to these external services. These services may be located abroad.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Questo sito web utilizza la Privacy Suite per WordPress di Complianz per raccogliere record di consenso. Per questa funzionalità il tuo indirizzo IP è reso anonimo e memorizzato nel nostro database. Per ulteriori informazioni, vedere la Dichiarazione sulla Privacy di Complianz.

WPML String Translation

WPML String Translation invierà tutte le stringhe all'editor di traduzione avanzato di WPML e ai servizi di traduzione utilizzati.

WPML Translation Management

WPML Translation Management invierà l'indirizzo e-mail e il nome di ciascun responsabile e traduttore assegnato, nonché gli stessi contenuti all'editor di traduzione avanzato e ai servizi di traduzione utilizzati.

WPML

WPML utilizza i cookie per identificare la lingua del visitatore corrente, quella dell'ultima visita e quella degli utenti che hanno effettuato l'accesso. Quando si utilizza il plugin, WPML condividerà i dati relativi al sito tramite il programma di installazione. Non verrà condiviso nessun dato personale dell'utente.

Ultimate Member

What personal data we collect and why we collect it

Forms

Ultimate Member provides you with forms for user registration, login and profiles. Via these forms you are collecting personal data from your users. You should include in your privacy policy what personal data is captured when someone submits/fills in one of the forms, why you collect it and what you do with this data and how long you keep it.

How long we retain your data

Registered user information is retained in your website’s database indefinitely. Data can be exported or removed upon users request via the existing WordPress data exporter or eraser. If syncing data to a 3rd party service (e.g Mailchimp via our MailChimp extension), data is retained there until unsubscribed or deleted.

Where we send your data

Ultimate Member does not send any user data outside of your site by default. If you have extended the functionality of the plugin (e.g sending registered user data to MailChimp via our MailChimp extension, this user info may be passed to these external services. These services may be located abroad and outwith the EU.

Popup Maker

Ciao,

This information serves as a guide on what sections need to be modified due to usage of Popup Maker and its extensions.

You should include the information below in the correct sections of you privacy policy.

Disclaimer: This information is only for guidance and not to be considered as legal advice.

Nota: Some of the information below is dynamically generated, such as cookies. If you add or change popups you will see those additions or changes below and will need to update your policy accordingly.

Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo

Moduli di iscrizione

Popup Maker subscription forms are not enabled by default.

If you have used them in your popups to collect email subscribers, use this subsection to note what personal data is captured when someone submits a subscription form, and how long you keep it.

For example, you may note that you keep form submissions for ongoing marketing purposes.

Testo suggerito: Se invii un modulo di iscrizione sul nostro sito, accetti che noi salviamo il tuo nome, l'indirizzo email e altre informazioni pertinenti. These subscriptions are used to notify you about related content, discounts & other special offers. You can opt our or unsubscribe at any time in the future by clicking link in the bottom of any email.

Cookie

Popup Maker utilizza i cookie per la maggior parte dei popup. La funzione principale è quella di non annoiare i tuoi utenti con lo stesso popup ripetutamente.

Ciò può comportare il salvataggio dei cookie per un lungo periodo di tempo. Si tratta di cookie non di tracciamento utilizzati solo dai nostri popup.

Below is a list of all cookies currently registered within your popup settings. These are here for you to disclose if you are so required.

Nome del cookie Utilizzo Ora pum-723 Cookie used to prevent popup from displaying repeatedly. 1 week
Testo suggerito: Utilizziamo cookie anonimi per impedire agli utenti di vedere ripetutamente lo stesso popup nel tentativo di rendere l'esperienza dei nostri utenti più piacevole pur continuando a inviare messaggi sensibili al tempo.

Analitica

Popup Maker tiene traccia in modo anonimo delle visualizzazioni e delle conversioni dei popup.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati

Subscriber information is retained in the local database indefinitely for analytic tracking purposes and for future export. Data will be exported or removed upon users request via the existing Exporter or Eraser. If syncing data to a 3rd party service (for example Mailchimp), data is retained there until unsubscribed or deleted.

Dove inviamo i tuoi dati

Popup Maker non invia alcuna informazione dell'utente al di fuori del tuo sito per impostazione predefinita. If you have extended our subscription forms to send data to a 3rd party service such as Mailchimp, user info may be passed to these external services. These services may be located abroad.